Yüksek kira ödeyenlere yüksek ipotek verilecekTemsilciler meclisinde görüşülen ve çoğunluğun onayladığı bir düzenleme ile, uzun yıllardır yüksek kiralar ödeyenlere, çalışma şartlarına veya sözleşmelerine bakılmaksızın yüksek ipotek verilmesi planlanıyor.Yeni bri hayata başlayanlar için teoride bir çok güzel planlar sunulsa da, konu şpotek almak olunca bir çok banka ya da kredi kuruluşunun çok ağır şartları olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan düzenlemenin bu problemi çözmesi bekleniyor.bkz