Bizde, bizim kültür ve medeniyet kotlarımızda ahlaki bir meziyet olarak bulunan vicdan ve merhamet duygusu hiç mi vicdanın sızlamadı, hiç mi insafın yoktur diye sorugularız. Böylece yaratılmışa, kainat ve doğaya, insan ve hayvanata karşı işlenen suçları ayıplar, vicdan ve merhamet duygularımızı kutsarız.Batı medeniyetinin kapitalist sistemi, biriktirdiği sermaye’yi maalesef “insanı yaşatan sağlık sistemlerine değil de, insanı öldüren savaş sistemlerine” yatırdı. Batının elde ettiği teknolojik üstünlük, tüketime dayalı refah seviyesini yükseltmiş olsa dahi, insan onurunu yerlerde sürünmekten kurtaramadı.bkz