Türk Gençlerinden Oluşan, Kültürlerarası Yetenekler Vakfı’ndan Türkçe AtağıHalen üniversite – yüksek okul eğitimi gören ve eğitimini tamamlamış daha ziyade üçüncü nesil gençlerin biraraya gelerek kurdukları ‘Stichting İnter Talenten’, ‘Kültürlerarası Yetenekler Vakfı’ (SİT); üyelerinin daha iyi Türkçe öğrenmesi adına adım attı. bkz